Yaklaşık 10 yılı aşkın süreden beri istikrarlı şekilde düşen küresel açlık yeniden yükselişe geçti. Birleşmiş Milletler’in dünyada gıda güvenliği ve beslenme üzerine hazırladığı yıllık raporuna göre 2016’da açlık 815 milyon insanı etkilerken bu sayı dünya nüfusunun yüzde 11’ine karşılık geliyor. Aynı zamanda yanlış beslenmenin çeşitli türleri milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor.

1c8b40e2d75242eb4e9a5338ed438c27

Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2017 raporuna göre küresel açlık 2016’da bir önceki yıla kıyasla 38 milyon artarken bu artış büyük oranda şiddetli çatışmaların ve iklim kaynaklı şokların çoğalmasından kaynaklandı.

Rapora göre 5 yaşın altında yaklaşık 155 milyon çocuk bodur kalırken (yaşına göre çok kısa) 52 milyon da cılızlıktan (ağırlığın boyuna göre çok düşük olması) muzdarip. Yaklaşık 41 milyon çocuğun ise aşırı kilolu olduğu belirtiliyor. Kadınlarda anemi (kansızlık) ve yetişkinlerde obezite ayrı bir endişe kaynağı. Tüm bu eğilimler sadece çatışmalar ve iklim değişikliğinin bir sonucu değil; aynı zamanda beslenme alışkanlıklarındaki hızlı değişim ve ekonomik durgunluğun da bir sonucu olarak kaydedildi.

Rapor; uluslararası politika önceliklerinin başı olarak 2030 yılına kadar açlığı ve tüm kötü beslenme çeşitlerini sona erdirmeyi amaçlayan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasını takip amacıyla gıda güvenliği ve beslenme üzerine açıklanan ilk BM küresel değerlendirmesini oluşturuyor.

Rapor açlığın ve birçok kötü beslenme türünün yeniden ortaya çıkmasının arkasındaki ana sebeplerden birisi olarak artan iklim değişikliğiyle birleşen çatışmaları gösteriyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) başkanları rapor için yazdıkları ortak önsözde “Son 10 senede çatışmalar sayısal olarak ciddi bir şekilde yükseldi ve doğası itibariyle daha karmaşık ve kontrol edilmesi zor bir hale geldi.” dedi. Başkanlar dünyada gıda güvensizliği ve kötü beslenmeye maruz kalan çocukların çatışma bölgelerinde yoğunlaştığına dikkat çekti.

efaab5f00308eb6c09490093838e607e

Önsözde “Bu görmezden gelemeyeceğimiz tehlike çanlarının çalmasıdır: Eğer gıda güvenliği ve beslenmeyi olumsuz etkileyen tüm faktörlere cevap vermezsek 2030 yılına kadar küresel açlık ve tüm yanlış beslenme türlerini sona erdiremeyeceğiz. Barışçıl ve kapsayıcı toplumların tesisi için bu gerekli bir koşul.” değerlendirmesinde bulunuldu.

BM kuruluşlarının başkanları Güney Sudan’ın bazı bölümlerini 2017 yılının ilk aylarında kıtlığın vurduğunu belirterek bunun tekrarlanabileceği ve Nijerya’nın kuzeydoğusu, Somali ve Yemen gibi çatışmalardan etkilenen diğer yerlerde ortaya çıkabileceği yönünde yüksek riskin bulunduğunu bildirdi.

KAYNAK :  http://www.yesilist.com/iklim-degisikligi-ve-catismalarin-bedeli-dunyadaki-ac-insanlarin-sayisi-815-milyona-ulasti/

YAYINA HAZIRLAYAN : BÜLENT ÖZGEN-HABER MERKEZİ