Balıkesir İli Ayvalık ilçesinde 9 Ekim 2017 pazartesi günü,saat 14.30’da,İsmet İnönü  Kültür  Merkezinde,Ayvalık  Kentin  KONSEY’in  Koordinatörlüğünde Ayvalık’ın Depremselliği konulu panel düzenlenecektir.

c39071a1b87268deef8091892dad68a7

MTA Genel Müdürlüğü tarafından karasal alanlarımız tehdit eden diri fay haritası 2012 yılında yenilenmiş olmasına rağmen, özellikle deniz içinde yer alan ve ülkemiz kıyı alanlarını tehdit eden deniz içi aktif faylar konusunda, geçen süre içerisinde herhangi bir çalışma başlatılmamıştır.

Yakın zamanda olan,  Bodrum depremi, sonucunda meydana gelen yerel ölçekteki küçük tsunami, ülkemizin de deprem sonrası meydana gelen tsunami tehlikesi ile yüz yüze olduğunu göstermiştir.Bu yüzden tusinami planlarının olması gerekmektedir.

EGE kıyılarındaki tüm yetkililer bir araya  gelerek, depremlere kaynaklık eden fay ve fay sistemlerini ortaya koymaları, kentsel plan ve projeleri bu harita ve elde edilen verilere göre yeniden değerlendirmelidir.

En büyük afet deprem değil,iklim değişikliğidir. İklim değişikliğinin neden olduğu doğal afet etkileri ,bölgelere göre değişmektedir. Kısa zaman öncesi görülen, Ankara’da, İzmir’de, Ayvalık’ta, Mersin’de benzer sel felaketlerine, uç hava hareketlerine şahit olmuştuk. Bunlar Türkiye’deki iklim değişikliğinin habercileridir.

Bunun için, yerel yönetimlerin  hemen her kentin özel olarak iklim değişikliği eylem planlarının olması lazım. Türkiye’de her kent için ayrı ayrı iklim kaynaklı afetlerin ve iklim değişiklikleriyle ilişkilendirilen olumsuz etkilerin analizinin ve haritalamalanması gerekmektedir.

Afet ve Acil Durum ve Yönetim Bşk.lığı tarafından hazırlanan  2014-2023 yıllarını kapsayan iklim Değişikliği ve Buna Bağlı Afetlere Yönelik Yol Haritası Belgesine uygun yol haritasının hazırlanmasına ve afet ve acil yardım planlarının güncelleşmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kötü iklim politikalarını hiçbirimiz hak etmiyoruz. Sel felaketlerinden sonra olağanüstü hal ilan edilmesini değil, iklim değişikliği ile ülke çapında mücadele etmek için hemen şimdi OHAL istiyoruz biz.

BÜLENT ÖZGEN-HABER MERKEZİ