AYVALIK’A DOĞALGAZ 2019 YILINDA GELİYOR !

Türkiye Tabiatını Koruma Derneğinin Ayvalık Temsilciliği  olarak ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2017 temmuz ayı içerisinde 17 ilçenin daha doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alınmasına karar verdiğini yaptığım yazışmalardan öğrendim. Sonuç itibarıyla havanın fosil yakıtlarla kirlenmesinin önüne geçilmesinin yanı sıra ısı adalarının azalmasına dolayısıyla sera gazının eksilmesinde doğalgaz rol oynaması memnuniyet vericidir.Ayvalığa 2019 yılında gelecek olması ,bizlerin içinde daha önce niye gelmiyor diye  burukluk  yaratsa da  memnun etmiştir.

 

 

Edremit körfezinin incisi Ayvalık’ta özellikle Kasım-Ocak gibi kış aylarında hava kirliliği artmaktadır. Bu sebeple; Türkiye Tabiatını Koruma Derneğinin Ayvalık Temsilcisi olarak : hava kirliliğinin önlenmesinde rolü olacağını değerlendirdiğim doğalgazın AYVALIK/BALIKESİR’e ne zaman geleceği kapsamlı olarak araştırılmıştır.Şubat 2018 ayında gelen mobil hava kirliliği ölçüm cihazı üçayın sonunda temiz çıktı denilebilir düzeyde olduğu öğrenilmiştir.

BİMER’E  11.07.2017 TARİHLİ 1nci BAŞVURU

Doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda, mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan -büyükşehirlerde 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen köyler/beldeler göz önüne alınmaksızın- merkez nüfusu 20.000 ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını teminen gereken yatırımlara ilişkin 17.10.2016 tarih ve 9382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 22.10.2016 tarih ve 29865 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Balıkesir İli Ayvalık ilçesi de söz konusu BKK kapsamında yeterlik sağlayan ilçeler kapsamında yer almaktadır.

Bu çerçevede, Ayvalık ilçesine gaz arzı sağlayacak olan “Ayvalık İlçesi DGBH” projesinin 2019 yılında mühendislik işi ihalesine çıkılması planlanmakta olup mühendislik işinin bitimini müteakip yapım işi ve boru temin işi ihalelerine çıkılacaktır. Söz konusu boru hattı yapım işinin BOTAŞ tarafından tamamlanmasından sonra, doğalgazın konutlarda kullanılabilmesi için ilçenin EPDK tarafından doğalgaz dağıtım lisans kapsamına alınması ve sonrasında ilgili Dağıtım Şirketi tarafından gerekli yatırımların yapılması gerekmektedir” diye cevap gelmiştir.

BİMER’E 24.12.2017 TARİHLİ  2nci BAŞVURU  :

2014 tarihinde yayınlanan Büyükşehir Belediye yasası kapsamında ilçe belediyelerinin gelirlerinin %60 ‘ını Büyükşehir Belediyeleri yasa gereği almaktadır. Ayvalık’a doğalgaz altyapısı için, boruların döşenip kazılan yerlerin üzerinin kapatılması için tahminen maliyetin 70 trilyon TL. gibi  veya daha az/daha çok meblağın Belediyenin ödemesi, bu   vatandaşa  edileceği rücu anlamına gelmektedir.(Bozulan yolun düzeltilmesi içinde masraflarda söz konusudur.

Başvuruma konu olan, uygulama  amacının doğalgaz dağıtım bölgelerinde yapılacak yatırımların  vatandaşa yansıyacak maliyetini azaltmak olduğu, bu amaç doğrultusunda hazırlanan  meclis karar örneklerinde, belediyelerce doğal gaz dağıtım şirketlerinden talep edilecek tüm bedeller kapsamına alındığı belirtilmektedir.

  1. Belediyelerin, doğal gaz dağıtım şirketlerinden talep edilecek tüm bedellerin karşılamama durumu olabilir mi? Olursa bu durumda ne yapılabilir?
  2. Alt yapı sorunları Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olduğundan BASKİ Genel Müdürlüğünce uygun görüldüğü taktirde arsenikli olan içme suyunun borularını da değiştirmek için koordine kurulabilir mi? BASKİ Gnl.Md.lüğü  mahallere arsenik temizleme tesisi veya aparatı yapmıştır. Geri kalan  mahallere yapmayı da planlamaktadır.

 

 

 

Gerekçe: Ayvalığın sokakları çok dar olup, kanalizasyon sorunu çözülemediği için yağışlı havalarda sokaklar göl olmaktadır. Amacım ; yol tadilatı  bir kere olduğu taktirde,halkın mağduriyeti asgari düzeyde olacaktır.

TÜM BELEDİYELERDEN ALINACAK STANDART  MECLİS KARAR FORMATI

EPDK.nın 23.01.2018 tarihli yazısında; Doğal gaz Piyasası  Dağıtım ve Müşteri  Hizmetleri Yönetmeliğinin  70 nci maddesinin  (a),(b) ve (c) yönetmeliği incelendiğinde, genişlemeye konu bölgedeki  ilgili belediye meclis kararının olumlu olması kaydıyla kurumumuza(EPDK) yapılan genişleme  başvurusunun ,Kurul tarafından uygun bulunması  halinde,kanunun ilgili maddesinde  yer alan “teknik ve ekonomik  gereklerden “ibaret olduğu anlaşılmaktadır.

Bu doğrultu da,Kurul tarafından yapılacak olan teknik ve ekonomik değerlendirmelere esas teşkil  etmek ve genişlemeye  esas teşkil etmek üzere  kurumumuzca tüm  belediyelerden standart alınacak meclis karar formatı hazırlandığı bildirilmiştir.

Doğal gaz dağıtım şirketleri yapılan yatırımlar,belgelenen  tüm maliyetler,ilgili dağıtım bölgesindeki tüketicilerin nihai  doğal gaz  fiyatlarına yansıtılmaktadır.

Diğer yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda BOTAŞ ve İlgili dağıtım şirketi ile yapılan görüşmeler neticesinde 2018 ve 2019 yılında gaz arzı sağlanacak ilçeler belirlenmiş ve Ayvalık ilçesi belirlenen 222 ilçe arasındadır. Bunun için Ayvalık ilçe Belediye Meclis kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis kararlarının EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığının 23.01.2018 gün ve Sayı:47582637-120.02.04  E.5962 sayılı yazıda belirtilen formata uygun olarak alınması ve EPDK.ya sunulması gerektiği EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığının 13.04 .20178 gün ve Sayı:47582637-120.02.04  E.23270 sayılı  yazısında belirtilmiştir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ KONU HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ      :

EPDK düzenlemesi kapsamında bulunan  ve görevleri gereği,altyapı çalışması yapan doğal gaz şirketlerinin yatırım yapabilmesi için, zorunlu bulunan bazı harcamalarda(kazı ruhsat harcı,zemin tahrip bedelleri,üst kaplama vb.)doğal gazın yaygınlaştırılması düşünülen belediyelerde,ilgili belediyenin karar organları tarafından önceden karar alınması büyük önem taşımaktadır.

Belediyelerce altyapı yatırımları konusunda, doğal gaz dağıtım şirketlerinden tahsil edilen ve dolaylı olarak vatandaşlarımıza yansıyan bedellerin, doğalgazın yaygınlaştırılmasına katkı da   adına, ilgili dağıtım şirketleri için belirli bir süre uygulanmaması ve asfalt ile diğer kaplama hizmetlerinin belediyeler tarafından bedelsiz karşılanmasına yönelik belediye yetkili organlarınca karar alınması  şeklinde uygulanması hususunda T.C.İçişleri Bakanlığından görüş talep edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalar incelendiğinde,başvurunuza konu uygulamanın  amacının doğal gaz dağıtım bölgelerinde yapılacak yatırımların vatandaşa yansıyacak  maliyetini azaltmak olduğu  açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

 

 

Bu amaç doğrultusunda; genişleme başvurularında  sunulması gereken ve kurumumuzca hazırlanacak  meclis karar örneklerinde,belediyelerce doğal gaz şirketlerinden  talep edilecek tüm bedeller kapsama alınmıştır.

Sonuç olarak : Belediye meclislerinin ilgili bedelleri talep etmeksizin  meclis kararı alabileceği belirtildiğinden, belediyelerin meclis kararı almasında bir sakınca görülmediği düşünülmektedir diye cevap verilmiştir.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneğinin Ayvalık Temsilciliği  olarak,doğaz gazın ilçemize  nezaman geleceği konusunda bilgili kılmak isterken ,yapılacak zorunlu masrafların halkımıza rücu edilmesini önlemeye yöneliktir.EPDK .da bu konuyu  net olarak başvurumuzun niyetini açıkca belirtmiştir.

Burada önemli olan bekletimiz; 2019 Yılında doğalgaz çalışmaları başlarken,içme suyu ve kanalizasyon borularında  bu  sisteme dahil edilmesini sağlıyarak,Ayvalık sokaklarının defalarca kazılmasını önlemektir.Bunun için sadece koordinasyon yeterlidir.

BÜLENT ÖZGEN-HABER MERKEZİ

Lütfen beğenin ve paylaşın

Author: BÜLENT ÖZGEN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu sitedeki yazı ve görseller, kaynak belirtilmek koşuluyla izin almadan kullanılabilir.
top