MİGEM’DEN ÖNARAMA RUHSAT DÖNEMİNDE ŞİRKETE YASAL UYARI

Orhan Kandemir Densan Madencilik tarafından Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Altınova Mahallesi, deniz açıklarında MİGEM tarafından verilen 3361056 Erişim No’lu IV. Grup, (yeni müracaat )denizde yer alan saha içinde 1608,33 ha alanın 23.66 Ha kısmında Metalik maden Demir cevherinin arama ve çıkarma yapılacağını Balıkesir il Çevre ve Şehircilik Md.lüğünün sitesinde 01.11.2017 tarihinde çed süreceğinin başladığı yayınlanmıştır.

 

 

 

Mütekiben çed dosyası hakkında çed yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gereklidir “ kararı verilmiştir

Raporlar denizden maden çıkartılması denizin eko-sistemini tamamiyle bozacağını ifade ederek son derece sakıncalı olduklarını belirtiyorlar. Bu raporu verenler bilim insanlarıdır.

Ayvalık halkını bilgilendirmek ve teredütleri ortadan kaldırmak maksadıyla; MİGEM’den aşağıdaki soruların cevapları istenmiştir.

Anılan şirket ,bu ön arama döneminde Maden Kanunu kapsamında ; Balıkesir İli,Ayvalık ilçesi,Altınova mahallesi,deniz açıklarında 1608.33 hektarlık alanda bölge de ne gibi faaliyetlerde bulunabilir? Hangi faaliyetleri bulunamaz?

    -Maden kanunu kapsamında, faaliyette bulunduğu taktirde mülki amire ve belediye başkanına haber verme zorunluluğu var mıdır ? Varsa tebliğ edilir mi?

    -30 Nisan 2018 tarihinde MİGEM’e vermesi gereken faaliyet raporunun bir örneğinin tarafıma bilgi edindirme kanunu kapsamında gönderebilinir mi?

    -Altınova mahallesinin zemini alüvyon olduğu jeoloji mühendislerince tesbit edilmiştir.Bu maden depremi tetikliyebilir mi? Jeoloji mühendiselerince yerinde tesbit yaptırabilirmisiniz?

    -Denizden tatlı su kabarıcıkları çıkmaktadır.Madenin çıkartılması burada negibi etki yaratabilir?

 

 

MİGEM’in  BİMER BAŞVURUMA VERDİĞİ YANIT    :

BİMER başvurunuzda yer alan şikayete ilişkin olarak, Genel Müdürlüğümüz kayıtlarında yapılan incelemede;

S:201800330 (ER:3361056) sayılı IV. grup arama ruhsatının ön arama döneminde bulunulduğu, arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemi, ön arama dönemi sonunda ön arama faaliyet raporu verilmesi ile iki yıl genel arama dönemine hak sağlar, iki yıl genel arama dönemi sonunda genel arama faaliyet raporu verilmesi durumunda dört yıl detay arama dönemine hak sağlar.

Arama ruhsat süreleri içerisinde fiili faaliyet yapılması durumunda (sondaj, yarma vb) Maden Kanunun 7. maddeleri gereği İlgili Kurumlardan (ÇED ve mülkiyet izinleri) izinlerinin alınması gerekmektedir.

Arama döneminde GSM izninin alınmasına gerek bulunmamaktadır. Arama döneminde arama dönemi üretim izni bulunmadığından ve dönem sonlarında yapılan çalışmaları kapsayan arama faaliyet raporları verilmekte olduğundan 30 Nisanda herhangi bir faaliyet bilgi formu verilmesi zorunlu değildir.

    Herhangi bir dönem içerisinde veya dönem sonunda arama faaliyet raporu ile birlikte işletme projesinin verilmesi durumunda sahada yapılan fiili faaliyetlerin, verilen arama faaliyet raporların ve işletme projesinin uygunluğunun yerinde incelenmesi için Genel Müdürlüğümüzce sahanın mahallinde tetkiki amaçlı heyet görevlendirilmekte olup sahanın yerinde incelenmesi sonucunda vereceği rapor doğrultusunda işlemler devam etmektedir.

 

 

Yanıtlanmayan sorular  ile  mevcut durum hakkında genel bilgi almak maksadıyla ;  Gıda Tarım ve Hayvancılık ,Orman ve Su İşleri Bakanlığına dilekçe ile başvurup çevaplar beklenmektedir.

BÜLENT ÖZGEN-HABER MERKEZİ

Lütfen beğenin ve paylaşın

Author: BÜLENT ÖZGEN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu sitedeki yazı ve görseller, kaynak belirtilmek koşuluyla izin almadan kullanılabilir.
top